Szkoła istnieje od 1979 r.

W skład Centrum wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna

Ilustracja do artykułu cku_plakat.jpg

Organizowane są również w formie pozaszkolnej kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła stwarza możliwości uzupełnienia wykształcenia ogólnego jak również zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku pracy.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Policealna oferuje następujące kierunki kształcenia:

  • technik administracji,
  • technik archiwista
  • technik BHP

Prowadzone przez CKU kwalifikacyjne kursy zawodowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Najbardziej popularne kierunki to technik rachunkowości, technik budownictwa, technik elektryk, technik informatyk, opiekun medyczny, technik pojazdów samochodowych oraz technik handlowiec.

Absolwenci zdają egzaminy państwowe na bardzo wysokim poziomie.

Nauka w Centrum odbywa się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie. CKU jest szkołą publiczną, w której kształcenie jest BEZPŁATNE.

Uczniom Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej wydawane są zaświadczenia do ZUS i instytucji pomocy społecznej. Centrum prowadzi również kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się po szczegółowe informacje do sekretariatu CKU, ul. Kopernika 7 tel. 672 25 06 (lub www.cku-ciechanow.pl)

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony