Komisarzem wystawy jest dr Bogumiła Umińska, starszy kustosz i kierownik działu historii Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

20 października 2017 r. odbył się wernisaż wystawy pt: „Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu w 150. rocznicę urodzin”

Ilustracja do artykułu DSC00075.jpg

Wójt gminy Regimin Lech Zduńczyk prezentuje gościom drzewo genealogiczne rodziny Mościckich

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 20 października 2017 r zainaugurowało uroczystości poświęcone Prezydentowi prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę Urodzin. Honorowym Patronatem objął je Prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Na wernisaż przybyło wielu gości, na czele z przedstawicielami rodziny prof. I. Mościckiego. Byli to: dr nauk medycznych Ewa Kralkowska z domu Steinert, córka Hanny z d. Mościckiej i Bogdana, żołnierza AK, zamordowanego w 1944 r. na Lubelszczyźnie, wnuczka Jana Mościckiego, zakatowanego w 1940 r. w KL Dachau i Heleny Kazimiery Bartosińskiej, prawnuczka Stanisława Mościckiego, właściciela Konopek i praprawnuczka Walentego Mościckiego i Faustyny z Pilitowskich; Pani Grażyna Kręcicka z domu Bronisz, wnuczka Stefanii Mościckiej, bratanicy Ignacego Mościckiego, prawnuczka najstarszego brata Prezydenta – Witolda Jana Mościckiego i Kazimiery Tarnowskiej, właścicieli Majdanu Skierbieszowskiego; Profesor Andrzej Mościcki, syn Edwarda Mościckiego oraz wnuk Jana Mościckiego, zamordowanego w 1940 r. w KL Dachau i Heleny Kazimiery Bartosińskiej, prawnuk Stanisława Mościckiego, stryja Ignacego Mościckiego, właściciela Konopek i praprawnuk Walentego Mościckiego i Faustyny z Pilitowskich; Pani Ewa Bojanowska, córka Szymona Bojanowskiego, zamordowanego w Katyniu i Krystyny z Rudowskich, wnuczka Michała Bojanowskiego, właściciela Klic, bratanka Matki Prezydenta (wielkiego społecznika i polityka); Pan Michał Bojanowski, pierworodny syn Szymona Bojanowskiego, wnuk Michała Bojanowskiego.

Gościem szczególnym wernisażu była prof. dr hab. Halina Lichocka z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, chemik, historyk nauki polskiej, biograf prof. Ignacego Mościckiego. Przybyli także parlamentarzyści: Anna Cicholska i Robert Kołakowski, samorządowcy: wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, wicestarosta ciechanowski Andrzej Pawłowski oraz prof. dr hab. Bibianna Mossakowska, Honorowa Obywatelka Ciechanowa, ks. Teofil Andrzej Kapuściński, proboszcz parafii Łysakowo (gdzie Ignacy Mościcki przyjmował Sakrament Chrztu Św.), dyrektorzy wielu placówek ze świata kultury, oświaty, organizacji społecznych, na czele z Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym.

W uroczystości włączyła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy, na czele z jej dyrektorem Andrzejem Zarębą, wicedyrektor Anną Jacek-Walesiak, licznie przybyłą młodzieżą, z pocztem sztandarowym.

Wszystkich przybyłych Gości, a w szczególności przedstawicieli rodu powitała Hanna Długoszewska-Nadratowska - dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W imieniu rodu Mościckich głos zabrała dr Ewa Kralkowska, wyrażając uznanie dla podjętej inicjatywy uczczenia pamięci Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego w Jego 150. rocznicę Urodzin, która to przez dziesięciolecia była nie tylko przemilczana, ale wręcz niszczona. Podkreśliła, iż dzięki tej inicjatywie, a także pracom nad drzewem genealogicznym rodu Mościckich, przeprowadzonym przez Lecha Zduńczyka, wójta Gminy Regimin, rodzina po wielu latach mogła się spotkać. Wójt nawiązał później do tych słów, przybliżając kulisy współpracy z rodziną Mościckich, której efektem jest prezentowane na wystawie Drzewo Genealogiczne Rodu Mościckich połowy XIX w. a także członków tego rodu zasłużonych dla Polski XX w.

Głos zabrali także przybyli na uroczystość parlamentarzyści posłowie: Anna Cicholska, która nawiązała do swoich związków z rodziną Mościckich i Robert Kołakowski, akcentując wątek szwajcarski w życiu Prezydenta i jego oddźwięk dzisiaj. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego do tematu odniosła się również wiceprzewodnicząca Sejmiku Wiesława Krawczyk. Swoje związki ze Szkołą w Winnicy podkreśliła Izabela Koba z redakcji „Tygodnika Ciechanowskiego”.

Komentarz dotyczący postaci Prezydenta Ignacego Mościckiego – jego znaczenia dla Polski i świata, na tle przygotowanej wystawy zaprezentowała jej współautorka i komisarz Bogumiła Umińska. Wystawa została przygotowana w partnerstwie z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, z wykorzystaniem jego wystawy planszowej "Prezydent Ignacy Mościcki w zbiorach archiwów polskich i jego epoka" autorstwa Anny Jodko i Juliusza Sikorskiego. Ze strony komisarz wystawa została wzbogacona o wątki rodzinne Prezydenta, jego podróże po północnym Mazowszu, pamięć na Emigracji, uroczystości pogrzebowe w Polsce w 1993 r. i inne.

Dzięki życzliwości Jego Eminencji przeora Jasnej Góry O. Mariana Waligóry i kustosza Zbiorów Jasnogórskich o. Stanisława Rudzińskiego, a także dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Warszawie, zaprezentowano wiele cennych pamiątek związanych z Prezydentem, w tym m.in. Order Orła Białego z Gwiazdą Orderu, Gwiazdę Orderu Odrodzenia Polski I Klasy, Krzyż Niepodległości z Mieczami, rekwizyty podróżne, oryginalne meble z gabinetu na Zamku, z częścią porcelanowej zastawy, srebrne talerze i patery, które otrzymywał w darach, czy wreszcie cenne dokumenty z pieczęciami lakowymi, będące wymianą dyplomatycznej korespondencji zagranicznej.

Prof. Ignacy Mościcki miał ogromny wkład w rozwój gospodarczy kraju i myśli naukowo-techniczną. Zostawił w tym zakresie bogatą spuściznę duchową i materialną. Wspierał także kulturę jako istotny element budzenia i kształtowania naszej narodowej tożsamości. Artyści polscy – malarze, graficy, medalierzy, rzeźbiarze poświęcili Jemu także wiele swoich prac i właśnie poprzez pryzmat sztuki postać Prezydenta także przedstawiamy.

Piękny występ słowno-muzyczny, nawiązujący do Prezydenta jako Patrona, przepojony miłością do ojczystej ziemi, przygotowali uczniowie wspomnianej szkoły z Winnicy pod przewodnictwem Pań: Ireny Maciątek i Moniki Paszkowskiej. Dyrektor szkoły przybliżył jej dzieje z podkreśleniem historii sztandaru, którego poczet stanowił podniosłą oprawę uroczystości.

Należy podkreślić, iż Prezydent Ignacy Mościcki gościł już w skromnych progach ciechanowskiego Muzeum w 1992 r. wystawą Marka Piotrowskiego. Była to bodaj wówczas pierwsza wystawa w Polsce Jemu poświęcona.

Tym razem można było ponownie, w nowym formacie, uczcić pamięć wielkiego Uczonego i prawdziwego Gospodarza Państwa w latach 1926-1939 na Jego rodzinnej ziemi.

Z uwagi na wielki wkład Ignacego Mościckiego i Jego najbliższej rodziny w działania na rzecz Niepodległości Ojczyzny, co zostało podkreślone poprzez tę wystawę, oddano hołd wielkiemu Polakowi, ale też Muzeum wpisał się w zbliżające obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Otwarta wystawa stanowi pierwszą część uroczystości Prezydentowi prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150 rocznicę Urodzin, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, za co placówka składa serdeczne podziękowanie. Jej dopełnieniem będzie konferencja naukowa, która odbędzie się dokładnie w dniu Urodzin Prezydenta I. Mościckiego – 1 grudnia br. z udziałem wielu ludzi nauki i kultury. Już dzisiaj MSzM serdecznie Państwa zaprasza.

Zapraszamy także do zwiedzania wystawy a młodzież szkolną na lekcje muzealne o Prezydencie, w przygotowanej ku temu scenerii.

Wystawa będzie czynna do końca marca 2018 r.

Na podstawie inf. dr Bogumiły Umińskiej, kierownika Działu Historycznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, organizatorka wystawy i konferencji

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony