Wspominano poległych w jednym z najkrwawszych powstań narodowych

W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego kwiaty pod pomnikiem Tomasza Kolbego złożyli przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści, służby mundurowe, wojsko, organizacje kombatanckie i działacze kultury

Ilustracja do artykułu IMG_20180122_121859.jpg

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Tomasza Kolbego, stojącym na skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Ciechanowie uczczono 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W uroczystym oddaniu hołdu powstańcom wzięli udział przedstawiciele władz powiatowym oraz kilku środowisk z Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego.


Kwiaty pod obeliskiem złożyli: starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, posłowie Robert Kołakowski i Anna Cicholska, zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak i sekretarz Urzędu Miasta Marcin Burchacki, przedstawiciele Rady Miasta Ciechanowa Barbara Kornatowska i Elżbieta Latko, Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej z prezesem Eugeniuszem Sadowskim i wiceprezesem Bernardem Grzankowskim, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresa Kaczorowska, reprezentanci Muzeum Szlachty Mazowieckiej z dyrektor Hanną Długoszewską-Nadratowską oraz Magdalena i Piotr Banasiakowie, Wojskowej Komendy Uzupełnień z ppłk Krzysztofem Futymą i 5 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej WOT w Ciechanowie z zastępcą dowódcy płk Dariuszem Rewakiem, komendanci Policji – insp. Grzegorz Grabowski i państwowej straży pożarnej bryg. Arkadiusz Muszyński, organizacje kombatanckie, m.in. Związek Sybiraków z Heleną Sędzicką i Związek Kombatantów z Wacławem Szewczykiem, przedstawiciele innych środowisk. Oprawę tej krótkiej uroczystości przygotowali przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP w Ciechanowie z prezesem Jackiem Stachiewiczem.

Pomnik upamiętniający jednego z najdzielniejszych przywódców powstania Tomasza Kolbego usytuowany jest tuż przed kościołem św. Tekli. na granitowym cokole z piaskowca. Autorem rzeźby jest Ryszard Maliszewski z Warszawy. Pomnik w 1983 roku ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. Na przedniej ścianie umieszczono tablicę informującą potomnych o tej niezwykłej postaci.

Pamięć bohaterskiego dowódcy powstania styczniowego jest żywa do dzisiaj. W Ciechanowie stoi popiersie bohatera. W Rydzewie, w latach 60-tych na budynku szkoły umieszczono tablicę z odpowiednią informacją o przywódcy, który zginął tam w maju 1863 roku, a kilka lat temu odsłonięto w tej miejscowości obelisk upamiętniający bitwę. Grób dzielnego dowódcy powstania znajduje się na cmentarzu w Unierzyżu.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony