Utrzymująca się wysoka liczba wypadków drogowych i ich ofiar staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów społecznych

Akcja odbędzie się 19 września br.

Ilustracja do artykułu policja_logo8888.jpg

Jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych zawinionych przez kierujących pojazdami jest przekraczanie prędkości. Według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 okolicznościami sprzyjającymi szczególnie wysokiemu ryzyku niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami w ruchu drogowym w Polsce są między innymi agresywny styl jazdy i brawura. Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców należą:

  • nieudzielenie pierwszeństwa
  • niezachowanie bezpiecznej odległości
  • niezachowanie ostrożności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
  • nieprawidłowe wyprzedzanie

Nadal duży wpływ na zagrożenie na drogach mają takie czynniki jak:

  • chęć szybkiego poruszania się kierowców po drogach
  • skłonności do ryzyka w ruchu drogowym i wynikające z tego społeczne przyzwolenie na jazdę z dużą prędkością.

W środę 19 września 2018 r., podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich krajach europejskich prowadzona będzie trzecia edycja akcji pod nazwą EDWARD ( Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach) w którą zaangażowana będzie również polska Policja.

Przez Cały dzień policjanci z Wydziału ruchu Drogowego będą prowadzić działania prewencyjno-profilaktyczne. Policjanci skupią się na wykroczeniach będących główną przyczyną wypadków drogowych czyli m.in: prędkość, niebezpieczne manewry, negatywne zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przy okazji kontroli drogowych policjanci będą wręczać kierowcom ulotki z obietnica bezpieczeństwa drogowego.


O godz. 9:30, policjanci wspólnie ze studentami z PWSZ w Ciechanowie będą obecni  przy ul. Armii Krajowej, która jest wyznaczona jako miejsce zagrożone. Studenci będą tam z transparentami poruszającymi ważne problemy ruchu drogowego, aby zwrócić uwagę kierowców pojazdami, aby: dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze, stosowali pasy bezpieczeństwa, aby nie kierowali samochodem po alkoholu.

O Projekcie EDWARD Policja będzie rozmawiać z młodzieżą z klas VII i VIII SP w Gumowie a następnie około godz. 11.30 wspólnie z młodzieżą wyjdzie w rejon drogi krajowej z przygotowanymi transparentami.

Zadabajmy o to, aby każdy dzień był dniem bez ofiar śmiertelnych na drogach.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony