Czasowe zamknięcie drogi powiatowej - Wola Młocka

13.06.2022 r. Generalny Wykonawca firma WAPNOPOL rozpoczyna w Woli Młockiej prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W związku ze specyfiką prac konieczne jest całkowite zamknięcie drogi powiatowej.

informacja.jpg

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu wprowadza objazdy.


Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do oznakowania i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.

objazd Wola Młocka.jpg

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony