Przebudowa nieruchomości przy ul. Warszawskiej 34 rozpoczęła się w styczniu 2013 r. i zakończyła we wrześniu 2017 r.

Po czterech lat prac remontowo-budowlanych 6 października 2017 r. otwarta została nowa siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC01361.JPG

Całość prac podzielona była na cztery etapy:

I etap - wymiana dachu, wzmocnienie wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, wymiana stropów i klatek schodowych, rozebranie przybudówki PTTK,
II etap – wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych, odsłonięcie zabytkowych stropów piwnicy i budowa szybu windy, izolacja fundamentów budynku,
III etap – wykonanie nowej elewacji budynku w kolorze piaskowym, montaż drzwi zewnętrznych, instalacji zewnętrznych, uporządkowanie obiektu,
IV etap – wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz obiektu, wykończenie schodów zewnętrznych (od podwórka), montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, hydrantowych), wyposażenie sanitarne, kładzenie glazury, terakoty, płytek na podłogach, instalacja wentylacji, sieci zewnętrzne (instalacja kanalizacji zewnętrznej, deszczowej, odwodnienie), zagospodarowanie terenu oraz montaż dźwigu windy.

Wszystkie prace wykonała firma Usługi Budowlane „Remirent” Cezary Smoleński z Ciechanowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Na realizację inwestycji samorząd powiatu ciechanowskiego przeznaczył 5 602 433,96 zł., a środki pochodziły z budżetu powiatu ciechanowskiego.

I etap - 1 539 996,40 zł.
II etap 1 150 000 zł.
III etap 1 097 437,56 zł.
IV etap – 1 815 000 zł.

Przeznaczenie pomieszczeń po remoncie będzie następujące:
• piwnice – pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, archiwum Powiatowej Biblioteki Publicznej, kotłownia
• parter – galeria, kawiarnia
• I piętro – Powiatowa Biblioteka Publiczna – zbiory biblioteczne, czytelnia, wypożyczalnia zbiorów
• II piętro – pomieszczenia administracyjno-biurowe Powiatowej Biblioteki Publicznej, sala konferencyjna.

Cały projekt przebudowy obiektu uwzględnił dostosowanie poszczególnych części obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie etapy remontu Polonii odbywały się pod kontrolą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak zapowiedział podczas uroczystości starosta ciechanowski, budynek zostanie przekazany teraz Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, która przygotuje projekt zagospodarowania pomieszczeń, a następnie przeniesione zostaną zbiory biblioteczne z oddziałów znajdujących się przy ul. Sikorskiego, ul. Pułtuskiej i ul. Warszawskiej.

Historię budynku oraz przebieg remontu przybliżył inspektor nadzoru Zbigniew Nawrocki.

Przebudowany obiekt jest wyposażony w nowoczesne urządzenia: klimatyzację, wentylację, ma nowoczesną salę konferencyjną, system ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny itp. Biblioteka ma nowoczesny parking, wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

W uroczystym otwarciu inwestycji wzięli udział: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, członkowie Zarządu Powiatu - wicestarosta Andrzej Pawłowski, Włodzimierz Fetliński, Wojciech Rykowski, sekretarz powiatu Joanna Marzena Pszczółkowska, skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Anna Gutkowska oraz pracownicy PINB, kierownik delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Krzysztof Kaliściak i pracownik delegatury Robert Zaborowski, wykonawca inwestycji Cezary Smoleński i pracownicy firmy, inspektor nadzoru Zbigniew Nawrocki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie st. bryg. Arkadiusz Muszyński, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie Teresa Sadowska, kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego Grażyna Gesek, kierownik Wydziału Finansowego Barbara Kowalska, główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Ewa Smolińska oraz redaktorzy mediów lokalnych i regionalnych.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony