Spotkanie odbyło się 24 października br. w auli PWSZ, przy ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie

Hasło prawie dwugodzinnej rozmowy brzmiało: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”

Ilustracja do artykułu debata_skrot.jpg

Jak co roku, w listopadzie zorganizowana została debata, dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu ciechanowskiego. Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji, instytucji i szkół, seniorzy oraz młodzież. Obecni byli również: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, poseł na Sejm RP Marek Jakubiak, kierownik delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski oraz zastępca prezydenta miasta Ciechanów Anna Żebrowska.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie – insp. Grzegorz Grabowski, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, omówił zasady zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz seniorów. Omówił też strukturę jednostki Policji, zaznaczając rolę dzielnicowego w jej funkcjonowaniu.

Podczas debaty omówione zostało także narzędzie teleinformatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. Oficer prasowy KPP Jolanta Bym omówiła krok po kroku, jak z niej korzystać oraz jakie możliwości posiada platforma wymiany informacji  - KMZB.

Następnie uczestnicy debaty mieli możliwość zgłoszenia własnych spostrzeżeń, uwag czy też wniosków dotyczących bezpieczeństwa. Poruszono problem m.in. osób bezdomnych w mieście, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Po spotkaniu sformułowano konkretne wnioski, które będą realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony