Spotkanie odbyło się Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Konferencję „Sukces pisany dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020”, zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ilustracja do artykułu kon10skrot.jpg

Celem konferencji była prezentacja efektów projektów realizowanych z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz dyskusja o przyszłości funduszy unijnych.

W gronie ekspertów znaleźli się europosłowie (Julia Pitera i Janusz Kalinowski), członek Zarządu Województwa Mazowieckiego (Wiesław Raboszuk), starostowie (ciechanowski - Sławomir Morawski, płoński - Andrzej Stolpa, mławski - Włodzimierz Wojnarowski i żuromiński - Jerzy Rzymowski), prezydent Ciechanowa (Krzysztof Kosiński), burmistrz Glinojecka (Łukasz Kapczyński), wójtowie z regionu północnego Mazowsza, zastepca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – Elżbieta Szymanik, osoby zainteresowane tematyką unijnego finansowania, zwłaszcza przedstawiciele administracji, biznesu i organizacji pozarządowych.

Program konferencji składał się z wystąpień nt. sukcesów dofinansowanych projektów oraz debaty nt. wyzwań i planów dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego, a także przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się także o wciąż dostępnych możliwościach pozyskania funduszy europejskich i o konkursach, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski w swoim wystąpieniu podkreślił, iż bez udziału środków unijnych samorząd nie byłby w stanie zrealizować aż tylu inwestycji, które zostały wykonane w latach  2004 – 2018. Do najważniejszych szef Zarządu Powiatu Ciechanowskiego zaliczył: przebudowane drogi i ciągi dróg, rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, remonty szkół i inwestycje w powiatowe jednostki kultury. Starosta zaznaczył przy tym dobrą współpracę z innymi samorządami z powiatu ciechanowskiego we wspólnej realizacji wielu inwestycji.


Przed konferencją, odbył się briefing prasowy, podczas którego wicemarszałek Wiesław Raboszuk odniósł się do wypowiedzi ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego dotyczącej wydatkowania środków unijnych przez poszczególne regiony.


BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony