Debatują o pozyskiwaniu środków unijnych na Mazowszu

Podczas spotkania, które odbywa się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej omawiany jest obecny stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i zaprezentowany zostanie harmonogram konkursów na przyszły rok.

Ilustracja do artykułu mini.jpg

Dzisiaj (2 grudnia br.) w Ciechanowie odbywa się druga z cyklu - konferencja regionalna poświęcona RPO WM 2014-2020. Z samorządowcami subregionu ciechanowskiego spotkają się specjaliści zajmujący się środkami unijnymi.

Podczas spotkania, które odbywa się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej omawiany jest obecny stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i zaprezentowany zostanie harmonogram konkursów na przyszły rok.

Tuż przed konferencją odbył się briefing prasowy, podczas którego o środkach unijnych w nowym okresie finansowania mówili: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie i Joanna Potocka-Rak zastępca prezydenta Ciechanowa.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej starosta ciechanowski Sławomir Morawski, samorząd powiatowy złożył wnioski na inwestycje aż na kwotę 25 mln zł.
Wśród nich są remonty dróg oraz projekty rozwijające szkolnictwo zawodowe i wspomagające rozwój uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat.

Inwestycje drogowe, planowane przez samorząd powiatowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO W)

 • Przebudowa drogi nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz - Pniewo Czeruchy.
  Na odcinku o długości 2,89 km, od granicy powiatu do miejscowości Pniewo Czeruchy, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 615. Teren gminy Regimin. Wartość 2 714 105,01.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów-Młock.
  O długości 9,6 km, łączy Ciechanów z węzłem drogowym w Młocku. Wartość 8 842 516,99 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W + ścieżka rowerowa na odcinku Ciechanów-Opinogóra Górna przez Kąty. Wartość 9 295 025,38 zł.


Szkoły:

 • Zespół Szkół nr 1 - Projekt: "Zawodowcy na start". Wartość części projektu dla szkoły wynosi: 586 115,00 zł. Podnoszenie umiejętności uczniów ze szkół zawodowych.
 • Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego - Tytuł projektu: „Wzbogacenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”
  Wartość: 883 682,23 zł. Dodatkowe zajęcia z kształcenia zawodowego.
 • Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza - I Projekt: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu”
  Wartość: 997 885 zł. Dotyczy kształcenia zawodowego.
 • Zespół Szkół nr 2 - II Projekt „ Edukacja kluczem do sukcesu” – kształcenie ogólne w LO i w Technikum”. Wartość: 901 925 zł. Obejmie zajęcia wyrównawcze.
 • Zespół Szkół nr 3 i. Stanisława Staszica - Projekt" Szkolny eksperyment kluczem do sukcesu ucznia".
  Wartość 838 tys. zł. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Kształcenie dorosłych i doradztwo edukacyjno-zawodowe:

 • „NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH”, w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.4 „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” .
  Wartość: 853242,50zł. Planowany okres realizacji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r. – 24 miesiące.
  Cel główny: zdobycie kwalifikacji i podniesienie kompetencji zawodowych przez 89 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji - na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w formach pozaszkolnych).
 • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOŁACH POWIATU CIECHANOWSKIEGO” w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” .
  Wartość: 512 902,5 zł. Planowany okres realizacji: 01.08.2017r.-31.07.2019r. – 24 miesiące.
  Cel główny: podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego w 6 szkołach zawodowych, we współpracy z rynkiem pracy.
  Partner projektu: Wojewódzki Urząd Pracy.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji i samorządów z regionu ciechanowskiego.

BTW.2.12.2016

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony