To inicjatywa, która połączyła we wspólnym działaniu kilka parafii i instytucji

Zaprasza na nie od 11 do 18 czerwca 2017 r. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Ilustracja do artykułu plakat_a3_dkch_2017_ver_Muz.jpg

Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościołach fundacji Krasińskich na Mazowszu i na Podlasiu odbywają się pod patronatem: Marii Koc - wicemarszałek Senatu RP, Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego,  Jerzego Leszczyńskiego – marszałka województwa podlaskiego, księdza biskupa Piotra Libery - biskupa płockiego, księdza biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa - biskupa drohiczyńskiego, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego - biskupa łomżyńskiego.

Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywają się po raz trzeci. W 2017 roku zasięg obchodów został zwiększonyt na diecezje: drohiczyńską - parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie oraz łomżyńską - parafia św. Jana Kantego w Krasnosielcu, a także, oprócz Opinogóry, Pałuk i Krasnego, włączają się inne parafie z diecezji płockiej, które w przeszłości związane były z rodem Krasińskich tj. parafia pw. św. Józefa w Ciechanowie oraz parafia pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

Całość zainauguruje w niedzielę 11 czerwca msza św. w kościele pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

W ciągu kolejnych dni uroczystości będą odbywać się:

12 czerwca w parafii pw. św. Gotarda w Pałukach

13 czerwca w parafii św. Jana Kantego w Krasnosielcu

14 czerwcaw parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze

15 czerwca wMuzeum Romantyzmu w Opinogórze

16 czerwca w parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie

17 czerwca w parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

18 czerwcaw parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem będzie miało miejsce uroczyste zakończenie.

W każdym z wymienionych miejsc prezentowana będzie wystawa „Kościoły fundacji Krasińskich na Mazowszu i na Podlasiu” oraz reprodukcja obrazu Wilhelma Kotarbińskiego „Trzy Marie u grobu Chrystusa”. Oprócz tego zorganizowane będą m.in. wystawy, programy artystyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów ze SP i Gimnazjum w Opinogórze, wykłady, koncerty, festyn rodzinny. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Bliższe informacje:
Alicja Wodzyńska
kierownik Działu Edukacji i Promocji
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
e-mail:alicja.wodzynska@muzeumromantyzmu.pl
tel. (23) 671 70 25

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony