Trzy powiaty i siedem mazowieckich gmin otrzymało dotację w wysokości ponad 13,5 mln zł, w ramach wieloletniego rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Dotację otrzymał m.in powiat ciechanowski na przebudowę ulicy Kwiatowej w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu umowa z wojewoda2.jpg

Foto: Podpisanie umów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Umowy z przedstawicielami samorządów podpisał wojewoda mazowiecki, 28 czerwca br. na spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkimw Warszawie. W jego trakcie wojewoda wręczył też promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sześciu gminom i jednemu powiatowi na kwotę ponad 11 mln zł.

- Widzimy potrzebę ścisłej współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz inwestycji infrastrukturalnych. Na Mazowszu podejmujemy się realizacji największej liczby takich przedsięwzięć. Inwestowanie w infrastrukturę drogową to długofalowe działanie z wieloletnią perspektywą. Cieszę się, że dzisiaj podpisane umowy i środki, które są z nimi związane będą służyć mieszkańcom naszego województwa - powiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Umowy na przyznanie dotacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej podpisały 3 powiaty:

- sochaczewski (rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Etap II) – dotacja w wysokości: 2 999 215 zł,

- ciechanowski  - rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie – dotacja w wysokości: 1 593 185 zł,

- makowski (przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki, odcinek o dł. ponad 3,2 km) – dotacja w wysokości: 1 045 313 zł.

Umowy podpisało również 7 gmin:

- Jastrzębia (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów) – dotacja w wysokości: 1 281 537 zł,

- Halinów (przebudowa ul. Północnej w Halinowie) – dotacja w wysokości 1 202 275 zł,

- Ostrów Mazowiecka (rozbudowa dróg gminnych ul. Podstoczysko (nr 261258W) i ul. Witaminowej (nr 261351W) w Ostrowi Mazowieckiej) – dotacja w wysokości: 1 234 803 zł,

- Dobre (budowa ul. Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W) – dotacja w wysokości: 1 356 497 zł,

- Gózd (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn – ul. Szkolna) – dotacja w wysokości: 341 982 zł,

- Mirów (przebudowa drogi gminnej nr 400307W Rogów – Bieszków Górny) – dotacja w wysokości: 1 196 276 zł,

- Warka (rozbudowa ul. Niemojewskiej, ul. Wąwóz oraz ul. Solec) – dotacja w wysokości: 1 347 105 zł.

28 grudnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 2018 rok. Dofinansowanie przyznano na realizację 48 zadań. Kwota dotacji rządowej dla tych zadań to blisko 76 mln zł.

Priorytetami programu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardów technicznych, a także parametrów użytkowych dróg oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej.

Ponad 11 mln zł zostanie ponadto przeznaczonych na przebudowę i remont dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W trakcie spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda wręczył promesy sześciu gminom i jednemu powiatowi.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, głównie wywołanych intensywnymi opadami deszczu otrzymały:

- powiat garwoliński (remont ciągu komunikacyjnego w m. Stefanów – droga powiatowa nr 1365W Żelechów – Mroków oraz droga powiatowa nr 1364WAnielów – Stefanów o dł. 250 m) – 990 000 zł,

- Gąbin (remont drogi wewnętrznej w m. Nowe Wymyśle o łącznej dł. ponad 1 km) – 210 000 zł,

- Sulejówek (remont dróg gminnych: ul. Krasińskiego o dł. 988 m oraz ul. Harcerskiej o dł. 371 m wraz z budową kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Sobieskiego) – 3 200 000 zł,

- Górzno (remont drogi gminnej nr 130420W Gąsów – granica gminy Łaskarzew na odcinku o dł. 890 m) – 400 000 zł,

- Mordy (przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku o dł. 995 m; przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin – Kolonia na odcinku o dł. 695 m; przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku o łącznej dł. 980 m; przebudowa dróg gminnych nr 360502W oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku o łącznej dł. 980 m) – 2 080 000 zł,

- Halinów (przebudowa ul. 1 Maja w miejscowości Okuniew na odcinku o dł. 820 m) – 1 360 000 zł,

- Halinów (przebudowa przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W na odcinku o dł. 350 m w miejscowości Cisie) – 280 000 zł,

- Łochów (przebudowa drogi gminnej Budziska – Łochów na odcinku o łącznej dł. 1,5 km) – 2 490 000 zł.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego.

Na podstawie inf: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony