Wzieło w nim udział ponad 30 osób

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego odbyło się 23 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu org1.jpg

Podczas spotkania organizacje otrzymały informacje o możliwościach pozyskania środków finansowych dla osób niepełnosprawnych z PFRON i budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.

Informacje o możliwościach zdobycia dotacji przybliżył Michał Bury - pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie pracownik Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie.

Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych w spotkaniu uczestniczyła reprezentacja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy staroście ciechanowskim.

Po prezentacji można było indywidualnie omówić problemy związane z pisaniem projektów konkursowych.
Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu ciechanowskiego, które mają priorytetowe zadania publiczne w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” mogą juz składać wnioski.

Zapraszamy na strony internetowe MCPS http://www.mcps.com.pl/, aby na bieżąco analizować wszystkie oferty konkursowe.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony