Dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu logo 1.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 dokonał wyboru ofert podmiotów, z którymi podpisane zostaną szczegółowe warunki realizacji dotacji.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 272 391 zł,

w tym:

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 94 907,00 zł

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 152 484,00 zł

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 15 000,00 zł

- w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 10 000,00 zł


Szczegółowy wykaz podmiotów, które  otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych  w powiecie ciechanowskim dostępny jest w załączniku do uchwały Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  z dnia 31 lipca 2020 roku.

Uchwała Zarządu nr 118/2020

Załącznik do Uchwały zarządu nr 118/2020

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony