Dotacje na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2019 dokonał wyboru ofert podmiotów, z którymi podpisane zostaną szczegółowe warunki realizacji dotacji.

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  142 000,00 zł w tym:

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 54 000,00 zł
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 88 000,00 zł

Szczegółowy wykaz podmiotów, które  otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych  w powiecie ciechanowskim dostępny jest w załączniku do uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  z dnia 18 marca 2019 rok.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony