Porozumienie intencyjne w tej sprawie zostało podpisane 11 października br. w ciechanowskim Ratuszu

W sprawie wspólnego finansowania inwestycji porozumiały się trzy samorządy: powiatowy, miejski i gminy Opinogóra Górna, a porozumienie podpisali: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk

Ilustracja do artykułu katyskrot.jpg

Przedmiotem podpisanego dzisiaj porozumienia intencyjnego było wyrażenie woli współpracy powiatu ciechanowskiego, gminy miejskiej Ciechanów oraz gminy wiejskiej Opinogóra Górna w zakresie finansowania i realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona na odcinku Ciechanów-Opinogóra” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Wartość całej inwestycji szacuje się na 9,6 mln zł. Samorząd powiatowy zobowiązał się do przygotowania w całości wymaganej dokumentacji, niezbędnej do realizacji inwestycji oraz złożenia wniosku o jej dofinansowanie. Powiat będzie również odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy inwestycji w drodze przetargu.

Samorządy ustaliły także, że realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wysokości 60 proc. kosztów, czyli 4,2 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji będą wkładem własnym: powiatu – 33,68 proc. gminy miejskiej Ciechanów - 16,84 proc. i gminy Opinogóra - 5,26 proc. pozostałych kosztów.

Jak zapowiedział starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wniosek w sprawie pozyskania dofinansowania inwestycji zostanie złożony w ciągu najbliższego tygodnia. Starosta podkreślił także, że to nie pierwsza modernizacja drogowa realizowana wspólnie z samorządami gminnymi. Dobiega właśnie końca przebudowa ulicy Sońskiej w Ciechanowie, modernizowanej w wyniku porozumienia powiatu z miastem, na kolejne lata przewiduje się wspólną inwestycję mającą na celu przebudowę ulicy Kwiatowej w Ciechanowie oraz drogi do Opinogóry. Dzięki wcześniejszym porozumieniom, w ostatnich latach wykonano wiele inwestycji drogowych na drogach powiatowych leżących na terenie gmin powiatu ciechanowskiego.

Jak poinformował Józef Borkowski - kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, przebudowana nawierzchnia będzie miała 6 metrów szerokości (obecnie ma o połowę mniej), położone zostaną chodniki (łącznie 920 metrów w miejscowościach, przez które droga będzie przebiegała), kanalizacja deszczowa (w ulicy Kąckiej na długości ponad 700 m), odwodnione i oczyszczone zostaną rowy, przebudowany most na rzece Sona między Kątami a Opinogórą, wykonanych 112 zjazdów. Wzdłuż całej długości trasy (ponad 6 km) prowadziła będzie naprzemiennie ścieżka rowerowa.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony