Inwestycje łączą się w ulicy Niechodzkiej

Dzisiaj odbyła się prezentacja przebudowanej drogi Ciechanów-Młock oraz wyremontowanych ulic miejskich: Mazowieckiej i Niechodzkiej

Ilustracja do artykułu DSC04534.JPG

Przed południem, przy ul. Mazowieckiej, a poźniej przy ulicy Niechodzkiej spotkali się: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, zastępca Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elżbieta Szymanik, prezydent miasta Krzysztof Kosiński ze swoim zastępcą Joanną Potocką-Rak, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski, p.o kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego Zbigniew Ptasiewicz, radny powiatowy Łukasz Lewandowski, kierownik oddziału w Ciechanowie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Halina Pasikowska-Pikus, wykonawcy robót z firmy Strabag: Rafał Muszyński – kierownik grupy i Damian Domagała – kierownik budowy, przedstawiciel przedsiębiorców prowadzących biznes przy ul. Mazowieckiej Krzysztof Ostromecki.

Najpierw prezydent miasta zaprezentował wyremontowane ulice – Mazowiecką i Niechodzką, a następnie wszyscy przejechali na pogranicze ulicy Niechodzkiej z drogą powiatową przez Niechodzin do Młocka, gdzie można było zobaczyć przebudowaną, blisko 10-kilometrową arterię.

Szefowie samorządów podkreślali dobrą współpracę w realizacji inwestycji drogowych i także doskonałą współpracę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w zakresie wsparcia finansowego inwestycji środkami unijnymi.

Warto dodać, że obie inwestycje i powiatową i miejską wykonała firma Strabag.

Przebudowa drogi z Ciechanowa do Młocka kosztowała 11 102 282 zł, przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 199 810,93 zł, pozostałe środki w kwocie 5 860 149,61 zł pochodzą z budżetu powiatu.

Droga ma duże znaczenie komunikacyjne, gdyż poprawiła dostępność do terenów inwestycyjnych oraz mobilność komunikacyjną kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie.


W ramach przebudowy wykonano:

• wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6 m na odcinku o długości 9,6 km,
• przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
• przebudowę zatok autobusowych w mieście Ciechanów, Kownatach-Żędowych oraz w Gostominie,
• budowę chodników o łącznej długości około 2,6 km w mieście Ciechanów, Kownatach-Żędowych, Gostominie oraz Młocku,
• budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej o długości 1,4 km w mieście Ciechanów i Niechodzinie,
• poprawę odwodnienia poprzez korektę i udrożnienie rowów przydrożnych, przebudowę przepustów,
• także budowę kanalizacji deszczowej o dł. 800 mb oraz ścieków krytych,
• budowę peronów przystankowych,
• remont obiektu mostowego w Młocku.

Ulice miejskie: Mazowiecką i Niechodzką zmodernizowano na długości w sumie ponad 2,1 km. Wzdłuż obydwu ulic powstało łącznie prawie 3,7 km ścieżek rowerowych, przebudowano i wybudowano ponad 3,8 km chodników. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie, zatoki autobusowe i nasadzenia.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony