Policjanci z Mazowsza mają w dniu swojego święta powody do satysfakcji

W ostatnich latach spadała liczba przestępstw stwierdzonych w województwie mazowieckim i w Warszawie

Ilustracja do artykułu policja_logo.jpg

W 2016 r. w województwie odnotowano 202 przestępstwa na 10 tys. ludności, podczas gdy trzy lata wcześniej było ich 263. W Warszawie wskaźniki te wyniosły odpowiednio 278 i 324.

Poprawiły się wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw. W 2016 r. policjanci zidentyfikowali winnych 56% przestępstw popełnionych na terenie województwa mazowieckiego (rok wcześniej 54%). W Warszawie wykrywalność wzrosła z 39% w 2015 r. do 43% w 2016 r.

Wzrost bezpieczeństwa jest też odczuwalny na drogach. Pomimo rosnącej liczby pojazdów zmniejszała się bowiem liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na liczbę ludności. W 2016 r. odnotowano 76 wypadków na 100 tys. ludności województwa (dla porównania w 2013 r. – 86). Jeszcze lepiej wypadała pod tym względem Warszawa. W 2016 r. doszło w stolicy do 51 wypadków na 100 tys. mieszkańców (w 2013 r. – 68).

Dowodem na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest spadek liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Wskaźnik ten zmniejszył się w województwie z 11 osób w 2013 r. do 9 osób w 2016 r., zaś w Warszawie odpowiednio z 4 do 3 osób. Wciąż jednak śmiertelność ofiar wypadków na Mazowszu pozostawała wyższa niż średnio w kraju.

Spadał również wskaźnik liczby rannych w wypadkach drogowych na 100 tys. ludności: dla województwa mazowieckiego ze 104 w 2013 r. do 91 w 2016 r. oraz dla Warszawy z 76 w 2013 r. do 57 w 2016 r.

Na podstawie inf: Urząd Statystyczny w Warszawie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony