Najciekawsze kukły symbolizujące odejście zimy zostały nagrodzone

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najładniejsza Marzanna” odbyło się 21 marca br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC_1080 (Kopiowanie).jpg

Prace zgłoszone do konkursu oceniło Jury w składzie: Marzanna Bielawska (przewodnicząca) – plastyk, Małgorzata Milewska - kierownik Działu Kultury i Sztuki PCKiSz oraz Edyta Bojkowska - Kolak instruktor teatralny z PCKiSz. Jurorzy po prezentacji prac postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody:

Kategoria – przedszkola

1. Aleksandra Bobińska – Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku
2. Pola Rogowska – Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie
3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie – grupy: „Biedronki” i „Jeżyki”
4. 6 – latki ze Szkoły Podstawowej im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie
5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Ciechanowie – grupa „Smerfy”
6. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” w Ciechanowie – Grupy: Krasnala Mędrka, Krasnala Wesołka, Krasnala Śmieszka
7. Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie – grupa „Pszczółki”
8. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” w Ciechanowie - grupa „Tygryski”
9. Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” w Ciechanowie - grupa „Skrzaty”
10. Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie
Grupy: „Pszczółki” i „Wesołe Misie”
11. Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” w Ciechanowie – grupy pomarańczowa i żółta
12. Gminne Przedszkole z Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku
13. Oddział Przedszkolny z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach
14. Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusz Korczaka w Ciechanowie - grupa „Tygryski”
15. Miejskie Przedszkole nr 1 w Ciechanowie – grupy: „Biedroneczki”, „Pszczółki”, „Niezapominajki”
16. Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie – grupa „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
17. Przedszkole Językowe w Ciechanowie Grupa „Zgrywusy”
18. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowa Trampolina” w Ciechanowie
19. Przedszkole Specjalne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie

Kategoria – Szkoły Podstawowe / klasy I-III

1. Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie
2. Oliwier Jaroszewski, Patrycja Mach, Alicja Oglęcka, Mateusz Tański, Weronika Wysocka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach
3. Julia Sadowska, Oliwia Skrzypczyk, Gabriela Grzelak, Maja Sadowska, Zuzanna Urbanowska, Jakub Leśniewski, Miłosz Iłowski
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach
4. Kornelia Piotrowska, Klaudia Piotrowska, Julia Kijewska, Adrian Kijewski Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku
Kategoria – Szkoły Podstawowe / klasy IV- VII
1. Martyna Ptaszczyńska, Anna Borowa Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie
2. Joanna i Kamila Frączkowskie Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
3. Świetlica szkolna Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie

Kategoria – klasy gimnazjalne

1. Julia Przybyłek Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek w Dziarnie
3. Świetlica szkolna Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie
Kategoria dodatkowa:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie.

Konkursowi towarzyszyła muzyka i wspólna zabawa.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony