Dzień Działacza Kultury i Drukarza w Ciechanowie

Były medale i odznaczenia, kwiaty i gratulacje

Ilustracja do artykułu DSC02388.JPG

Malarka Maria Fabiola Mazanowska, muzyk Marek Falkiewicz i pisarz Krzysztof Martwicki zostali uhonorowani odznaczeniami „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, przyznanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto dyplom za szczególne usługi w upowszechnianiu kultury otrzymał Piotr Rzeczkowski, opiekun i odtwórca harcerstwa w Ciechanowie.

Natomiast dr Teresa Kaczorowska został odznaczona medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", przyznanym przez ministra obrony narodowej.

Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 29 maja br.

Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, dr Teresy Kaczorowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przyznał 15 stycznia 2018 r. odznaki honorowe „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” trojgu twórcom kultury: MARII FABIOLI MAZANOWSKIEJ (malarka, pedagog, prowadząca w PCKiSz Klub Plastyczny „Paleta”), MARKOWI FALKIEWICZOWI (muzyk, założyciel i lider zespołu Demobil Blues, który jesienią obchodzi swoje 25-lecie) oraz KRZYSZTOFOWI MARTWICKIEMU (prozaik, poeta, laureat wielu konkursów literackich, sekretarz Związku Literatów na Mazowszu). Odznaczenia wręczyli poseł Robert Kołakowski i kierownik ciechanowskiej delegatury MUW Krzysztof Bieńkowski.
Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, przyznał DYPLOM ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI W UPOWSZECHNIANIU KULTURY PIOTROWI RZECZKOWSKIEMU (harcmistrz, komendant Hufca ZHP w Ciechanowie, muzyk który prowadzi w PCKiSz Harcerski Zespół Muzyczno-Instrumentalny Żywioły ART.).

Natomiast dr Teresa Kaczorowska został odznaczona medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", przyznanym przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Rozkaz nadania medalu odczytał komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ppłk Krzysztof Futyma, który wręczył go z posłem Robertem Kołakowskim. Obecny był też dyrektor wydawnictwa Bellona SA Waldemar Michalski (wnioskodawca Medalu), podkreślając że Teresa Kaczorowska, to nie tylko animatorka kultury, ale również prozaik, poetka, dziennikarka, autorka kilkunastu książek oraz wielu artykułów prasowych i naukowych. Bellona wystąpiła o nadanie Medalu za podejmowanie przez Teresę Kaczorowską tematu o losach żołnierzy polskich straconych w Katyniu i w obławie augustowskiej, m.in. w książkach „Dzieci Katynia”, „Obława Augustowska” i „Dziewczyny Obławy Augustowskiej”, wydane przez to wydawnictwo.

Wręczenie odznaczeń odbyło się podczas akademii z okazji Dnia Działacza Kultury i Drukarza. Towarzyszyły im: występ wokalistki Alicji Kłosińskiej, ze Studia piosenki „Des”, która wykonała utwór „Nadleciał wiatr” (słowa Jan Stanisławski, muzyka Urszula Rzeczkowska) – laureatki II nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu im. Urszuli Rzeczkowskiej 2018 i koncert zespołu "Demobil Blues", który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności i którego wokalista został odznaczony podczas gali.

Gratulacje i słowa uznania dla pracowników kultury z okazji ich święta, w imieniu samorządu powiatowego złożył starosta ciechanowski Sławomir Morawski, który wraz z wicestarostą Andrzejem Pawłowskim wręczył bukiet kwiatów dyrektor powiatowej jednostki kultury.


Na zakończenie Marek Falkiewicz z zespołem "Demobill Blues" zagrali koncert w rytmach bluesa.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony