Każdego roku jest obchodzony 3 grudnia

Niestety wciąż niechlubną praktyką jest parkowanie pojazdów przez osoby w pełni sprawne na miejscach zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. kopertach)

Ilustracja do artykułu niepelnosprawni1.jpg

Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki może to być problem dla tych ludzi, dla których te miejsca są przeznaczone.

NIE UKRYWAJMY, TAKIE ZACHOWANIE TO WYRAZ BRAKU EMPATII I SZACUNKU

To coś, co w cywilizowanym społeczeństwie nie może mieć miejsca i powinno być surowo karane – uważają Policjanci. Bardzo często dochodzi także do nadużyć wynikających z korzystania z przywilejów posiadania karty parkingowej. Należy pamiętać że kierujący pojazdem oznaczonym kartą parkingową może parkować na miejscu dla osób niepełnosprawnych tylko wtedy kiedy przewozi osobę legitymującą się kartą.

Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

W skrajnej sytuacji mandat może przekroczyć 1000 zł. Do tego należy doliczyć sporo punktów karnych. Biorąc pod uwagę szkodliwość tego czynu, kary są niezbyt dotkliwe.

Choć wydaje się, że czasy, w których spora część kierowców ostentacyjnie parkowała swoje samochody na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych minęły bezpowrotnie, widać po sytuacji na ulicach polskich miast, że problem wciąż istnieje.

Polskie prawo rozróżnia motywy, na podstawie których nieuprawniony kierowca zaparkował pojazd na miejscu dla niepełnosprawnych. Sankcje są różne w zależności od tego, czy przy okazji popełniający wykroczenie nie próbował udawać niepełnosprawności, czyli, czy nie umieścił za przednią szybą samochodu karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 (informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne), albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” (zastrzeżone dla określonego użytkownika), z umieszczoną pod znakiem wspomnianą tabliczką T-29, może skutkować mandatem w wysokości 500 zł i 5 punktami karnymi.

Taka sama sankcja, w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych, grozi za „niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez wspomnianych znaków pionowych D-18, D-18a lub D-18b.

Podszywanie się pod kierowcę z dysfunkcją

Wyższą karę zapłacą kierowcy, którzy przy okazji nieuprawnionego zajęcia miejsca dla osób niepełnosprawnych, podszywali się pod kierowcę z dysfunkcją używając karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Wspomnianą karta służy do oznaczenia pojazdu po zaparkowaniu.

W myśl obowiązującego taryfikatora mandatów, posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednoczesne zajęcie miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej zostało wycenione na 800 zł i 7 pkt karnych.

To jednak nie wszystko

Kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień pozostawiają samochody na miejscach dla osób niepełnosprawnych muszą się liczyć z możliwością poniesienia opłaty za ewentualne odholowanie pojazdu.

Zgodnie z art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (zgodnie z art. 130a ustawy) w przypadku m.in. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej (…).

Na podstawie inf: KWP w Radomiu

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony