Do tej pory PCPR na aktywizację osób niepełnosprawnych pozyskało z funduszy unijnych ponad 6 mln zł.

To efekt realizacji projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”

Ilustracja do artykułu a24skr.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, zorganizowało w środę 30 sierpnia br. w Niestumiu k. Ciechanowa Festyn dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, z terenu powiatu ciechanowskiego.

Po dwuletniej przerwie organizatorom udało się wrócić do lubianej i cieszącej się popularnością formy aktywności. Było to możliwe dzięki realizowanemu przez PCPR w 2017 roku projektowi pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” – współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w bieżącym roku w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Organizacja tej imprezy w ubiegłych latach pozwoliło zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych zarówno z gmin, jak i placówek działających na rzecz tych osób z terenu naszego powiatu. W Niestumiu obecni byli przede wszystkim uczestnicy Projektu w 2017 r.  (osoby z niepełnosprawnością), bez udziału których, Projekt nie mógłby być realizowany. Ale ważnym celem jest także integracja społeczna grup osób z różnych placówek pomocy społecznej, tak istotna w życiu społecznym każdego człowieka.

Jak powiedziała podczas otwarcia spotkania Anna Karaś kierownik PCPRP - pragnie zwrócić w ten sposób uwagę na problematykę osób z niepełnosprawnością i żywi głęboką nadzieję, iż takie spotkania przyczynią się do kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i życzliwych postaw społecznych wobec nich. - Witam więc bardzo serdecznie 14-osobową grupę – uczestników naszego Projektu wraz z opiekunami; prawie 70-osobową grupę niepełnosprawnych mieszkańców gmin naszego powiatu wraz z opiekunami i pracownikami ośrodków pomocy społecznej, a także 50-osobową grupę mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników Ośrodka Wsparcia, środowiskowego domu samopomocy typu A i B , Warsztatu Terapii Zajęciowej z Ciechanowa wraz z pracownikami tych placówek – podkreśliła kierownik.

Zaraz potem kierownik Karaś powitała zaproszonych na spotkanie gości, którzy na co dzień wspierają inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in.: gospodarza powiatu ciechanowskiego starostę Sławomira Morawskiego, Elżbietę Szymanik – zastępcę dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Andrzeja Pawłowskiego– wicestarostę, Krzysztofa Bieńkowskiego – kierownika delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Barbarę Kucharską – zastępcę dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Lilianę Kałczyńską, Annę Kuc – Lenartowicz i Tomasza Wierzbickiego – przedstawicieli Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie, Halinę Pasikowską – Pikus – kierownika oddziału MJWPU w Ciechanowie, Janusza Kowalskiego i Mieczysława Leszczyńskiego – wiceprzewodniczących Rady Powiatu Ciechanowskiego, Agnieszkę Bukowską – przewodniczącą Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu, Annę Żebrowską - zastępcę prezydenta Miasta Ciechanowa, Łukasza Kapczyńskiego – burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, Roberta Morawskiego – przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Elżbietę Latko – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Teresę Kaczorowską – dyrektora Pow. Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, podinsp Piotra Mittera - Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Ciechanowie, Arkadiusza Muszyńskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Bożenę Podleńską – dyrektora biura Zarządu PCK w Ciechanowie, Hannę Murawską – przewodniczącą oraz Jadwigę Paprocką, Katarzynę Kowalską, Barbarę Wojciechowską i Martę Piecychna - członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kierownik Anna Karas powitała także dyrektorów i kierowników powiatowych i miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dyrektorów i kierowników otoczenia pomocy społecznej z terenu powiatu, redaktorów z lokalnych mediów i pozostałych zaproszonych gości.

Miłym akcentem było wręczenie Annie Karaś medalu za aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych, wydanego z okazji 10-lecia powołania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Pamiątkowy medal wręczyła dyrektor Elżbieta Szymanik, podkreślając jednocześnie, że ciechanowskie PCPR należy do krajowej czołówki centów pomocy, które aktywizują osoby niepełnosprawne.

Festyn obfitował w szereg atrakcji. Pierwszą z nich był występ gwiazdy - Zespołu „Beyer Full". Po koncercie, podczas którego nie było ani jednej osoby, która by nie wyszła lub nie wyjechała wózkiem na parkiet taneczny, przyszedł czas na zdobywanie autografów i fotografowanie się z muzykami. Następnie wszyscy uczestnicy zjedli obiad, po którym rozpoczęła się zabawa integracyjna, wspólne śpiewanie, taniec przy muzyce zespołu na żywo, przejażdżki bryczkami, ciuchcią, spacery po terenie Zajazdu TUR oraz zwiedzanie Mini ZOO. Nad profesjonalnym przygotowaniem sceny do występu gwiazdy i całym nagłośnieniem czuwał Jan Lipski, z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, które nieodpłatnie udostępniło sprzęt.

Doskonały nastrój potęgowała ładna letnia pogoda, która pozwoliła uczestnikom na udział we wszystkich atrakcjach zabawy. Emocji i wrażeń nie zabrakło. A to wszystko odbywało się pod hasłem integracji społecznej osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Zapewne przez najbliższy rok będą oni wspominać to niezwykłe spotkanie, które oderwało ich na chwileczkę od codziennych problemów i trosk.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony