W tej edycji zadaniem jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno lub wielorodzinnego

Ilustracja do artykułu logo_sam_wojew.jpg

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.
Zamysłem organizatora jest zainteresowanie tematem uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych.

Udział w konkursie to świetna okazja do poszerzenia wiedzy i rozwinięcia pasji przy wykonywaniu modeli. Fundacji Banku Ochrony Środowiska szczególnie zależy na zainteresowaniu tematem osób ze środowisk wykluczonych. Wcześniejsza edycja konkursu pokazała, że wśród takich osób kryją się prawdziwe talenty.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć charakter poglądowy i prezentować przydomową oczyszczalnię, którą można zainstalować we własnym domu.

Prace konkursowe powinny przedstawiać klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale również posiadać wartość estetyczną. Jury weźmie pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu.

Na uczestników konkursu przygotowano szereg nagród rzeczowych. Organizator zapewnia, że wysiłek włożony w stworzenie pięknych prac zostanie doceniony przez jak najszersze grono osób, gdyż nagrodzone makiety zostaną obudowane, opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych.

Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 roku.

Wszystkie przydatne informacje o konkursie można znaleźć po adresem:
www.ekomodel.fundacjabos.pl.

Na podstawie inf: Jarosław Warzywoda - Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
tel. (22) 59 79 466
fax. (22) 59 79 051

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony