I Powiatowy Kongres Samorządów Uczniowskich

W dniu 12 września br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się I Powiatowy Kongres Samorządów Uczniowskich, którego uczestnikami byli reprezentanci Szkół Ponadpodstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego.

kongrees .png

Zgodnie z Uchwałą NR VI/49/370/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego głównym tematem spotkania było powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego i nadania jej Statutu. Głosowanie odbędzie się  27 września 2022 roku w poszczególnych okręgach wyborczych.

Głównym celem powołania Młodzieżowej Rady jest uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców, reprezentacja młodzieży na danym terenie oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczących młodzieży.

Organem MRP będzie Prezydium tzn.: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz w skład, którego wchodzić będą Radni wybrani przez członków Rady. Również zostaną powołane 4 Komisje problemowe, w skład każdej z nich wchodzić będzie nie mniej niż 5 Radnych.

  • Komisja ds. Edukacji i Bezpieczeństwa w Sieci - zakres działań komisji to m.in. promowanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz zwiększenie wśród młodzieży wiedzy na temat zagrożeń w sieci
  • Komisja ds. Sportu i Ochrony Zdrowia - zakres działań komisji to m.in. organizowanie wydarzeń sportowych i promowanie zdrowego trybu życia
  • Komisja ds. Kultywowania Historii , Kultury i Promocji Powiatu - zakres działań komisji to m.in. organizacja wydarzeń kulturowych oraz promowanie Powiatu poprzez aktywną obecność w mediach społecznościowych
  • Komisja ds. Ekologii i Ochrony Środowiska - zakres działań komisji to m.in. organizacja spotkań i wydarzeń tematycznych oraz czynne branie udziału w akcjach ekologicznych

 

Przyznawanie mandatów w poszczególnych szkołach jest zależna od ilości uczniów w danej szkole i wynosi:

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

 

Liczba mandatów

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 

4

2.

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

 

4

3.

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie i i Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie

 

3

4.

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

 

2

5.

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

 

2

6.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie

 

2

7.

I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

 

1

8.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

 

1

9.

Szkoła Techniczna Zespołu Szkół BZDZ w Ciechanowie

 

1

10.

I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie

 

1

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się na adres: kaja.szymanska@ciechanow.powiat.pl lub telefonicznie 729-055-950.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony