III sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego

Podczas trzeciej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji, która odbyła się 28 grudnia 2018r. radni głosowali nad jedenastoma uchwałami

Ilustracja do artykułu 3_sesja_6_kadencja.jpg

Dotyczyły one:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Ciechanowskiego (za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);
2) zmian uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się:0);
3) powołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Panią Elżbietę Kwiatkowską na okres od 2 stycznia do dnia 30 czerwca 2019roku ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);
4) powołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Panią Hannę Dworecką od dnia 1 lipca 2019 roku ( za: 14, przeciw: 6, wstrzymało się: 0 );
5) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się:0 );
6) nadania Statutu Szkole Policealnej dla dorosłych w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ( za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 );
7) nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącemu w skład Centrum kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ( za: 19 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 ) ;
8) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonych w obrębie Krubin, m. Ciechanów, niewykorzystanych na cele drogowe( za: 15 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 5);
9) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Pana Adama Krzemińskiego oraz Pana Wojciecha Rykowskiego ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 );
10) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok (za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 );
11) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 ).

Radni wysłuchali również sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczącą przepisów Prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Relacja z sesji dostepna jest pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=LROO6C_BxrY

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 stycznia 2019 roku, o godz. 10.00.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony