Logo Komunikacja Bez Barier

III sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego

Podczas trzeciej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji, która odbyła się 28 grudnia 2018r. radni głosowali nad jedenastoma uchwałami

Ilustracja do artykułu 3_sesja_6_kadencja.jpg

Dotyczyły one:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Ciechanowskiego (za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);
2) zmian uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się:0);
3) powołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Panią Elżbietę Kwiatkowską na okres od 2 stycznia do dnia 30 czerwca 2019roku ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);
4) powołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Panią Hannę Dworecką od dnia 1 lipca 2019 roku ( za: 14, przeciw: 6, wstrzymało się: 0 );
5) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się:0 );
6) nadania Statutu Szkole Policealnej dla dorosłych w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ( za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 );
7) nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącemu w skład Centrum kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ( za: 19 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 ) ;
8) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonych w obrębie Krubin, m. Ciechanów, niewykorzystanych na cele drogowe( za: 15 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 5);
9) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Pana Adama Krzemińskiego oraz Pana Wojciecha Rykowskiego ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 );
10) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok (za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 );
11) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok ( za: 20 radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 ).

Radni wysłuchali również sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczącą przepisów Prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Relacja z sesji dostepna jest pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=LROO6C_BxrY

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 stycznia 2019 roku, o godz. 10.00.

Powrót na początek strony