Inauguracyjne spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie

25 lutego 2021 r. w formule online pod przewodnictwem Starosty Ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak odbyło się inauguracyjne spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

slajd.jpg

W spotkaniu wziął udział Pan Tomasz Matuszewski - Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. komunikacji rowerowej, jednocześnie Zastępca Sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie posiedzenia zostały przedstawione informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu ciechanowskiego, zrealizowanych inwestycjach, wprowadzonych rozwiązaniach inżynieryjnych w roku 2020 oraz planowanych przedsięwzięciach i działaniach profilaktycznych w zakresie BRD w 2021 r. Ponadto omówiono wstępne założenia Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030.

Na terenie powiatu ciechanowskiego w 2020 roku doszło do 40 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób i  40 zostało rannych.

Najbliższy czas to wiele inwestycji drogowych na poziomie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Skład Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Przewodnicząca Rady  

Joanna Potocka-Rak  - Starosta Ciechanowski

Wiceprzewodniczący Rady   

mł. insp. Zbigniew Andres - Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie

Sekretarz Rady

Grzegorz Grabowski - Kierownik Wydziału Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej Starostwa Powiatowego  

Członkowie Rady

Rafał Woźnowski - Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  Delegatura w Ciechanowie      

dr inż. Grzegorz Koc - Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie

Cezary Chodkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie       

Krzysztof Kosiński  - Prezydent Miasta Ciechanów      

Łukasz Kapczyński - Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck      

Marek Kiwit  - Wójt Gminy Ciechanów       

Adam Budek - Wójt Gminy Gołymin Ośrodek       

Marek Piotrowicz - Wójt Gminy Grudusk  

Zdzisław Mierzejewski  - Wójt Gminy Ojrzeń     

Piotr Czyżyk - Wójt Gminy Opinogóra      

Mariola Kołakowska - Wójt Gminy Regimin          

Jarosław Muchowski - Wójt Gminy Sońsk

Jacek Zawiśliński - Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie       

mł.bryg. Tomasz Gajewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Wojciech Jagodziński  - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

Wojciech Piechuta Kierownik Rejonu w Mławie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ryszard Sobieraj Kierownik Rejonu w Przasnyszu - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Renata Drążewska - Dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,   

Marcin Antoniak  Dyrektor Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,    

podinsp. Katarzyna Chuchulaka-Malinowska  - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Grzegorz Goszczyński - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Odział Wydziału Inspekcji w Ciechanowie

Krzysztof Malinowski - Kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie       

Dr Rafał Panfil - Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego

Marek Marcinkowski - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego

Wojciech Rykowski - Kierownik Wydziału Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego

        

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony