Informacja

o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem " Mistrzostwa do lat 15 "Młodzików" w podnoszeniu ciężarów" złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" z siedzibą w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8 .

Ilustracja do artykułu 565x400.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony