Informacja

o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem "Półfinały w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 4 Danuta Rinn Festiwal" złożonej przez Fundację Apetyt na Kulturę z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 12/5 02-579 Warszawa .

Ilustracja do artykułu 565x400.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony