Informacja dla interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z obowiązkiem przedłożenia oświadczenia o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium Uni Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w procesie rejestracji pojazdu, poniżej udostępniamy Państwu wzór stosownego oświadczenia w celu wyeliminowania oświadczeń niewypełniających przesłanek określonych w rozporządzeniu w sprawie Rejestracja i oznaczanie pojazdów oraz wymagania dla tablic rejestracyjnych(Dz.U.2017.2355).

informacja.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony