Logo Komunikacja Bez Barier

Informacja o obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przypomina o obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu uprzednio zarejestrowanego na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzanego z zagranicy w ustawowym terminie.

budynek.jpg

W przypadku niewywiązania się z w/w obowiązku właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Powrót na początek strony