Innowacyjny Menedżer Kultury

Do 6 października trwa nabór zgłoszeń w pierwszym konkursie "Innowacyjny Menedżer Kultury" o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego

Ilustracja do artykułu logo_info_2013.jpg

Nagroda przyznawana będzie menedżerom instytucji kultury i organizacji pozarządowych za innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury i organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa mazowieckiego; kandydaci mogą również zgłaszać swój udział osobiście.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów. Kapituła konkursowa nagrodzi trzech kandydatów – laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną. Całkowita pula nagród w konkursie wynosi 7,5 tys. złotych.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: dane wnioskodawcy, dane kandydata i jego notę biograficzną, informację o reprezentowanej instytucji/organizacji, szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką maks. dwóch – zrealizowanych lub wdrożonych do 2016 roku – projektów edukacyjnych/animacyjnych/organizacyjnych/inwestycyjnych/badawczych/promocyjnych wraz z prezentacją multimedialną, przedstawiającą kandydata oraz maksymalnie dwa wybrane innowacyjne projekty.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem ofertowym dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Instytutu Kultury.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony