Do 10 lutego br. można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii

Promowanie sposobów atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w ferie to główny cel konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych

Ilustracja do artykułu wystep_dzieci1.JPG

Niezagospodarowany czas wolny sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych, skutkujących zarówno naruszeniem norm prawnych, jak również zachowaniom stanowiącym bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, jak np. korzystanie z lodowisk na zamarzniętych zbiornikach wodnych i rzekach.

W związku z tym istotne jest podejmowanie działań organizacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych zagospodarowujących wolny czas dzieci i młodzieży. Ich skuteczność wzmacnia ścisła współpraca samorządu lokalnego z placówkami oświatowymi, organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, z instytucjami powołanymi do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w szerokim zakresie.

Ciekawe inicjatywy warto doceniać m.in., by inspirować innych. Dlatego też Wojewoda Mazowiecki, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Komendant Stołeczny Policji ogłosili konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania zorganizowaną podczas tegorocznych ferii zimowych na Mazowszu. tj. od 13 do 24 lutego 2017 roku. Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych Wojewody Mazowieckiego oraz poniżej.

W związku z powyższym serdecznie zachęcam wszystkich spełniających wymogi określone w regulaminie do przystąpienia do konkursu, który promuje innowacyjne, uniwersalne projekty realizowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Niech pomysłowość, otwartość i zaangażowanie wszystkich sprawi, że dzieci pozostające w tym czasie wolnym ferii w miejscu swojego zamieszkania odczują radość z możliwości atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu. Poza aspektami profilaktycznymi przedsięwzięcia niewątpliwym atutem będzie możliwość wygrania nagrody ufundowanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Więcej informacji
http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/33558,Bezpieczenstwo-w-czasie-ferii-konkurs-dla-NGO.html

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony