Warto również pamiętać w przedświątecznym szaleństwie zakupów o prawach, które ma każdy kupujący

Zatrucia czadem, pożary, śliskie drogi i zamarznięcia oraz wypadki związane z kruchym lodem na zbiornikach wodnych. Przed takimi niebezpieczeństwami ostrzegają służby: policja, straż pożarna, inspekcja handlowa

Ilustracja do artykułu czad3.jpg

Państwowa Straż Pożarna w sezonie zimowym prowadzi kontrolę obiektów budowlanych, m.in. w 39 obiektach socjalnych wykryła 30 nieprawidłowości. Skontrolowano także 33 placówki zapewniające opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym, w podeszłym wieku. Stwierdzono w nich 84 nieprawidłowości. Okres świąteczny i noworoczny to czas kontroli związanych z przechowywaniem i sprzedażą materiałów pirotechnicznych. Przewidziane zostały też działania skierowane do dzieci i młodzieży. Sprawdzane są obiekty, w których przebywają najmłodsi, kierowane są do nich lekcje edukacyjne. Sezon zimowy to również czas akcji Bezpieczne lodowiska 2019, podczas której strażacy pomagają zorganizować legalne i bezpieczne miejsca do zabawy na lodzie. Na salach edukacyjnych Ognik w siedzibach 8 komend powiatowych i miejskich dzieci są edukowane o niebezpieczeństwach wynikających z pożaru, czy zatruciem tlenkiem węgla.

Szczególnym zagrożeniem w czasie zimy jest tlenek węgla, tzw. cichy zabójca, czyli czad. O tej porze roku występuje we wszystkich budynkach, gdzie urządzenia grzewcze, instalacje gazowe oraz przewody kominowe i wentylacyjne mogą być uszkodzone, bądź zanieczyszczone. Państwowa Straż Pożarna przypomina o kontrolach technicznych, częstym wietrzeniu pomieszczeń, a przede wszystkim zainstalowaniu w domu czujki czadu (tlenku węgla), która głośnym alarmem ostrzega przed wystąpieniem trującego gazu w powietrzu. Jak wynika ze statystyk Straży Pożarnej, od początku roku tlenkiem węgla zatruły się 144 osoby, z czego 11 śmiertelnie, od września br. podtrutych zostało 29 osób, 2 śmiertelnie. Osobna kwestia to pożary obiektów mieszkalnych, w których od początku 2018 r. rannych zostało 407 osób, 57 poniosło śmierć. Od września br. było to 91 osób rannych i 19 ofiar śmiertelnych.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego działa infolinia 987 – bezpłatny i całodobowy numer, pod którym można uzyskać informacje o różnych formach pomocy dla osób bezdomnych – jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zaapelował do samorządów na Mazowszu, aby w okresie zimowym zwrócili większą uwagę na potrzeby osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, (zapewnienie schronienia jest zadaniem własnym gminy). – Pamiętajmy o osobach bezdomnych i nie bądźmy obojętni na potrzebujących w tym okresie. Służby są przygotowane do prowadzenia działań w sezonie zimowym – zaapelował Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Komendant Wojewódzki Policji Tomasz Michułka także apeluje o zapewnienie pomocy bezdomnym w czasie zimy i o zwracanie uwagi na osoby przebywające na mrozie. Komenda Wojewódzka skierowała do wszystkich komend miejskich i powiatowych polecenie podjęcia wzmożonych działań prewencyjnych, ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób bezdomnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie zamarznięciom tych osób. Patrolowane są miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Ośrodki pomocy społecznej są informowane o osobach starszych, samotnych. Problem jest istotny, gdyż w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu odnotowano 6 przypadków śmiertelnych związanych z wychłodzeniem.

Kolejna ważna, szczególnie zimą kwestia, to złe warunki atmosferyczne na drogach, a przede wszystkim szybko zapadający zmierzch, co powinno skłaniać uczestników ruchu drogowego do zachowania szczególnej ostrożności. Stąd też apel Policji o poruszanie się z mniejszą prędkością po drogach. Komendant Wojewódzki Policji zachęca kierowców do wizyty na wybranych stacjach diagnostycznych w całym kraju, gdzie 8 i 15 grudnia, bezpłatnie można sprawdzić odpowiednie ustawienie świateł zewnętrznych w samochodzie – szczegóły na stronach Komend Wojewódzkich Policji.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przypominane są korzyści płynące z noszenia elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie jest to obowiązkowe. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu podkreślił, że zwłaszcza zimą odblaski powinny być elementem garderoby każdego z nas, abyśmy mogli świecić przykładem na drogach i w ten sposób zadbać o własne bezpieczeństwo.

Komenda Stołeczna Policji koncentruje swe działania na pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym, dbaniu o bezpieczeństwo na drodze oraz o bezpieczeństwo mieszkańców w okresie przedświątecznym. Realizuje m.in. akcję edukacyjno-prewencyjną pn. „Nie daj się złowić”, związaną z działaniami przeciwko kieszonkowcom.

Policjanci komend rejonowych i powiatowych policji garnizonu stołecznego utrzymują ścisłą współpracę z właścicielami i zarządcami budynków oraz ogrodów działkowych w celu dokonywania kontroli wytypowanych wcześniej miejsc, w których mogłyby przebywać osoby bezdomne.

W sezonie jesienno-zimowym 2016/2017 na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji odnotowano 8 zgonów, a w 2017/2018 – 4 zgony osób bezdomnych. O 1 listopada br. do 4 grudnia br. na terenie garnizonu stołecznego odnotowano 2 zgony osób bezdomnych z powodu wychłodzenia organizmu (na terenie KPP w Wołominie).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Joanna Jankowska-Kuć zwróciła uwagę na zagrożenia, które nie wynikają z warunków atmosferycznych, czy pory roku. Przedświąteczna gorączka może czasem spowodować pośpieszny zakup. Często możemy kupić nie taki produkt, jaki chcieliśmy. W sytuacji, gdy jednak nie udało się uniknąć pomyłki, pamiętajmy, że mamy prawo do reklamacji wadliwego towaru – nieodpłatnej naprawy, wymiany na nowy, obniżenia ceny, lub odstąpienia od umowy. W przypadku zakupów w internecie mamy prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, które przysługuje w takich przypadkach. Sprzedawca ma też obowiązek wydać paragon.

Paweł Błasiak, Prezes Zarządu WOPR Województwa Mazowieckiego zaapelował o szczególną ostrożność podczas korzystania zimą ze zbiorników wodnych, gdyż lód zawsze pozostaje kruchy i jedynym bezpiecznym lodem, jest ten na lodowisku. W przypadku zauważenia załamania się pod kimś lodu, w pierwszej kolejności powinniśmy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe. Po wezwaniu służb, jeśli chcemy pomóc poszkodowanemu, należy podać przedmiot, np. kurtkę, gałąź, tak, by uniknąć załamania się już osłabionego lodu pod nami.

Na podstawie inf: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony