Organizatorem kampanii jest samorząd województwa mazowieckiego

To temat tegorocznej edycji konkursu ekologicznego dla uczniów z całego Mazowsza

Ilustracja do artykułu wisła1.jpg

Jak uczniowie z Mazowsza widzą Wisłę i uroki środowiska, w którym żyją? Swoje spostrzeżenia mogą przedstawić w formie plakatu, komiksu lub wiersza. Prace można nadsyłać do 13 października br.

Piętnasta edycja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa mazowieckiego upłynie pod hasłem „Wisła inspiruje”. Nie jest ono przypadkowe. Rok 2017 został ogłoszony „Rokiem Rzeki Wisły”, a do jego obchodów przyłączył się samorząd Mazowsza.

Organizowane przez mazowiecki urząd marszałkowski konkursy ekologiczne to już niemal tradycja. Z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród uczniów z naszego regionu. W zeszłym roku do rywalizacji przystąpiło ponad 2,1 tys. osób.

– Chcemy zobaczyć Wisłę i jej otoczenie oczami młodych Mazowszan. Jednocześnie konkurs ma zainteresować uczniów otaczającą przyrodą i zwrócić ich uwagę na problemy ekologiczne – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa mazowieckiego. Zadania są zróżnicowane. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III zmierzą się z przygotowaniem plakatu ekologicznego z hasłem, zaś klas IV-VI komiksu łączącego część plastyczną i tekstową. Z kolei uczniowie klas VII oraz gimnazjaliści klas II i III napiszą wiersz. Na zwycięzców oraz ich opiekunów czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia i prace należy składać osobiście lub wysyłać pocztą do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W przypadku, gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury, zgłoszenie należy wysłać bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na prace czekamy do 13 październik br. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody lub pod nr tel. (22) 59 79 056, (22) 59 79 059.

Konkurs o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego – XV edycja pn.: „Wisła inspiruje” jest dofinansowywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

Na podstawie inf. Marty Milewskiej  - rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony