Dotyczy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ilustracja do artykułu DSC09927.JPG


Wsparcie, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017 - Moduł I obejmuje dofinansowanie do:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego.

Niepełnosprawni posiadacze wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać dofinansowanie do naprawy wózka.

Osoby niepełnosprawne wymagające protez kończyn górnych i dolnych mogą uzyskać pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości. Przewidziana jest także pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadający dzieci, w wieku przedszkolnym, mogą uzyskać pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu.


Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami udzielania pomocy.

Informacji dotyczących uzyskania pomocy w ramach programu udziela się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 101, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 8:00 do 16.00.Wnioski o udzielenie pomocy składa się do dnia 30 sierpnia 2017 roku.


Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w linku „Aktywny Samorząd 2017 " lub w pokoju nr 101, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony