Jubileusz 20-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

20 czerwca w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie odbył się jubileusz 20-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Ciechanowie. Podczas spotkania Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak wręczyła wyróżnienia za osiągnięcia zawodowe w budownictwie.

20lecie MOIIB.jpg

Jubileusz był doskonałą okazją do podsumowania i wytyczenia dalszych kierunków działania Izby, do wymiany poglądów i doświadczeń, a także złożenia podziękowań wszystkim, którzy tworzyli przez minione lata historię tej organizacji samorządu branżowego i angażują się na co dzień w jej działalność.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony