Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny

Ilustracja do artykułu kalendarium_badan_ankietowych_2019.jpg


Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły w załączonym kalendarium statystycznych badań ankietowych  w 2019 roku.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony