Kampania promująca honorowe krwiodawstwo "TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich.

Ilustracja do artykułu nck-logo.png

W miesiącach czerwiec- wrzesień, występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Link do wideo promującego akcję "TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE" www.youtube.com/watch?v=wbuGW123JKo

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 - 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75 w Warszawie, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram kacji krwiodawstwa jest dostępny pod adresem www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKIK w Warszawie.

Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje na stronie RCKIK w Warszawie - www.rckik-warszawa.com.pl

RCKIK w Warszawie

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony