Kobiety na Mazowszu żyją dłużej od mężczyzn

Kobiety przeważają liczebnie nad mężczyznami zarówno w Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim

Ilustracja do artykułu zniwa2.jpg

Jak podaje Wojewódzki Urząd Statystyczny - liczba kobiet w województwie mazowieckim wyniosła na koniec czerwca 2016 r. ponad 2,79 mln, co stanowiło 52% ogółu mieszkańców (w Warszawie 946 tys., tj. 54%). Na 100 mężczyzn przypadało w województwie mazowieckim 109 kobiet, w Warszawie zaś 118.

Mieszkanki Mazowsza mogą liczyć na znacznie dłuższe życie niż mężczyźni. Dla dziewczynek urodzonych w 2015 r. dalsze trwanie życia wyniesie 82 lata, dla chłopców zaś 74 lata (w Warszawie odpowiednio 82 lata i 76 lat).

W odróżnieniu od swoich mam i babć kobiety decydują się dziś na małżeństwo mając zdobyte wykształcenie i choćby minimalny staż pracy. Najczęściej wstępowały w stan małżeński mając 25-29 lat. Wyliczona w 2015 r. mediana wieku kobiet wychodzących za mąż wyniosła 27,5 roku, a żeniących się mężczyzn 29,5 roku.

Panie zamieszkujące w województwie mazowieckim coraz później decydują się też na macierzyństwo. Najwięcej dzieci rodziły kobiety w wieku 30-34 lata oraz 25-29 lat: odpowiednio 36% oraz 31% ogółu żywych urodzeń. W Warszawie świeżo upieczone mamy miały najczęściej 30-34 lata (43%). Mediana wieku rodzących kobiet wyniosła na Mazowszu 30,5 roku, natomiast w Warszawie 31,8 roku. W przypadku matek rodzących po raz pierwszy ich średni wiek to na Mazowszu 28,6 roku, zaś w Warszawie 30,4 roku.

Mieszkanki Mazowsza wykazują się dużym zaangażowaniem na rynku pracy. Największy odsetek aktywnych zawodowo kobiet dotyczył pań w wieku 35-44 lata oraz 45-54 lata (w obu grupach po 84%). W przypadku kobiet w wieku 15 lat i więcej wskaźnik ten osiągnął 50%. Zdecydowanie najczęściej panie pracowały w charakterze pracowników najemnych (81%). Na własny rachunek działała co dziesiąta mieszkanka województwa.

Urząd Statystyczny w Warszawie zaprasza do zapoznania się z informacją przygotowaną z okazji Dnia Kobiet

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony