Kolejne miliony dla Powiatu Ciechanowskiego

Już wkrótce mieszkańcy naszego powiatu będą mogli cieszyć się nowymi, zmodernizowanymi odcinkami dróg powiatowych.

2023-10-03-dofinansowanie-drogi-www.jpg

To wiadomość na którą szczególnie długo czekali mieszkańcy gminy Glinojeck i Gołymin-Ośrodek. Powiat Ciechanowski w ramach RFRD otrzymał dofinansowanie do przebudowy i remontu dróg w łącznej wysokości blisko 5,5 mln zł. Ogłoszone w dniu 2 października 2023 r. przez Kancelaria Premiera rozstrzygnięcie kolejnego naboru Rządowego Funduszu Dróg, umożliwi naszemu powiatowi realizację następujących zadań:

ZADANIE 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku: od DK 60 do granicy powiatu ciechanowskiego (długość: 2364 mb).

W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa drogi powiatowej polegająca m.in. na:

 • poszerzeniu jezdni do 6m,
 • ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi,
 • przebudowie chodnika na długości ok. 425 m.,
 • odnowieniu oznakowania pionowego i wykonaniu oznakowania poziomego.
 • Długość odcinka drogi objętej zadaniem (w km): 2,364
 • Całkowita wartość zadania: 4.872.435,60 zł
 • Uzyskana kwota dofinansowania: 3.897.948,48 zł
 • Wkład własny: 974.487,12 zł

ZADANIE 2 Remont drogi powiatowej nr 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku: od skrzyżowania z DK 7 do granicy powiatu ciechanowskiego (długość: 1015 mb).

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej polegający m.in. na:

 • wymianie nawierzchni bitumicznej,
 • wymianie uszkodzonych nabrzeży i krawężników,
 • wymianie nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
 • odmuleniu rowów przydrożnych,
 • odtworzeniu lub wykonaniu przepustów pod zjazdami.

W ramach poprawy odwodnienia drogi wymienione zostaną także przepusty betonowe w chodniku na przepusty z rur PVC. Planowane jest również umocnienie krawędzi jezdni poprzez ustawienie krawężników wtopionych, wyrównaniu i uzupełnieniu poboczy z kruszywa łamanego o odpowiedniej frakcji.

 • Długość odcinka drogi objętej zadaniem (w km): 1,015
 • Całkowita wartość zadania: 1.979.123,12 zł
 • Uzyskana kwota dofinansowania: 1.583.298,49 zł
 • Wkład własny: 395.824,63 zł

Wartym podkreślenia jest także fakt uzyskania najwyższego z możliwych poziomów dofinansowania, które w naszym przypadku sięgnęło 80% wartości obydwu przedsięwzięć, co stanowi o szczególnej staranności przygotowanych przez nas dokumentów aplikacyjnych.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony