Kolejne środki na drogi powiatowe

Na mocy zawartej umowy, wartość pozyskanego dofinansowania na zadanie wyniesie nie więcej niż 3.844.713,59 zł.

środki gołymin.jpg

W dniu 26 czerwca 2024 r. Starosta Powiatu Ciechanowskiego #JanAndrzejKaluszkiewicz i Wicestarosta Robert Paweł Morawski - publicznie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu #HannyDworeckiej, zawarli kolejną umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo - Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu”.

Ostateczna wysokość pomocy znana będzie po podpisaniu umowy z wykonawcą robót.

Przebudowa drogi powiatowej już wkrótce.

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony