KOMUNIKAT

W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID - 19 Zarząd Powiatu przekłada do odwołania terminy rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.

Ilustracja do artykułu Komunikat(1).jpg

Decyzja ta dotyczy konkursów ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności na rok 2020. 

Komunikat dostępny do pobrania w załączniku.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony