Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, jako realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, będzie w 2019 roku udzielać dofinansowania na zmienionych zasadach

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr  VI/6/45/2019  z dnia 25 marca 2019 roku określiła zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2019  roku.

Na podstawie w/w  uchwały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,  jako realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, będzie w  2019 roku  udzielać dofinansowania  do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  dla dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16  lat i młodzieży  w wieku do 24 lat, uczącej  się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • kosztów działalności  warsztatu terapii zajęciowej
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W 2019 roku, ze względu  na  konieczność  racjonalnego i celowego gospodarowania  publicznymi środkami finansowymi,  wprowadzono zmiany w  zasadach i procedurach  udzielania  poszczególnych  dofinansowań.

Zarządzeniem nr  1/2019   Dyrektora   PCPR w Ciechanowie   z dnia  27 marca   2019 roku    w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dofinansowania  ze środków PFRON  dla osób niepełnosprawnych  zatwierdzono  aktualnie   obowiązujące w 2019 roku  zasady. Obowiązujące w 2019 roku dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 01  marca 2019 roku.

Aktualne  dokumenty wraz z wnioskami  dostępne na stronie internetowej www.pcpr-ciechanow.pl  w zakładce:
 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  -   materiały do pobrania”.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony