Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku będą wydawane i przyjmowane począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2019 roku będą wydawane i  przyjmowane począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.
Realizacja wniosków,  w tym wypłata dofinansowań na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze, będzie się odbywać po zatwierdzeniu  przez Radę Powiatu Ciechanowskiego planu rzeczowo-finansowego środków PFRON na 2019 roku.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony