Konferencja prasowa na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

W dniu dzisiejszym (2 września 2019) roku o godzinie 11.30 w sali ekspozycyjnej Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Joanny Potockiej–Rak – starosty powiatu ciechanowskiego, Krzysztofa Kosińskiego – prezydenta miasta Ciechanów oraz radnego województwa mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego. Konferencja została poświęcona Dożynkom Województwa Mazowieckiego, które już w najbliższą niedzielę, tj. 08.09.2019 roku odbędą się w Ciechanowie. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców na tegoroczne święto plonów.

Ilustracja do artykułu image001.jpg

Podczas konferencji miało również miejsce podpisanie umów na projekty ekologiczne oraz edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ponad 14,3 mln zł z funduszy europejskich trafiło do regionu ciechanowskiego. Dofinansowanie otrzymał Powiat Ciechanowski, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Miasto Płońsk, Gmina Załuski, Gmina Nowe Miasto, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Strzegowo.

W imieniu powiatu ciechanowskiego umowę podpisała Pani Joanna Potocka – Rak starosta powiatu ciechanowskiego, Pan Stanisław Kęsik wicestarosta, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pani Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pod nazwą „Kompetencje Kluczowe drogą do sukcesu” realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Adama Mickiewicza. Całkowita wartość projektu to 996 575,00 zł a kwota dofinansowania wynosi 946 535,00 zł. Natomiast I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego realizować będzie projekt pod nazwą „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu”. Wartość całkowita projektu to 992 075,00 zł, dofinansowanie wynosi 942 035,00 zł. W obydwu projektach weźmie udział po 240 uczniów . Szkoły zorganizują kółka zainteresowań z różnych przedmiotów, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, doświadczalnych i laboratoryjnych. Dla uczniów słabszych przewidziane są w ramach projektu zajęcia wyrównawcze. Szkolne pracowanie zostaną doposażone. Natomiast dla kadry pedagogicznej projekty przewidują min. możliwość podjęcia studiów podyplomowych czy warsztaty z kompetencji cyfrowych.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony