Konkurs Małe Granty

Konkurs Małe Granty jest organizowany w ramach programu ,,Równać Szanse”, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus.

mgws_1280x1280_2.jpg

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, KGW oraz OSP działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Naszym celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy. Na działania można pozyskać kwotę do 10 000 zł! Czas trwania projektu to 6 miesięcy.Biorą w nim udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora zgłaszającego daną inicjatywę.

Termin składania wniosków upływa 25 maja 2022. Szczegóły konkursu:  https://s.rownacszanse.pl/malegrant

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony