Konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi zajęcia edukacyjne (teoretyczne i praktyczne) dla przyszłych rodziców z terenu powiatu ciechanowskiego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” oraz dokona monitoringu i ewaluacji programu. Termin składania ofert upływa w dniu 1 marca 2019 roku. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony