Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Ciechanowskiego

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie serdecznie zachęca do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego pod tytułem " ODBLASKI BARWĄ BEZPIECZNEJ JESIENI 2020 ".

grafika.jpg

Konkurs został skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z Powiatu Ciechanowskiego. Motywem przewodnim konkursu jest wyrażenie swojego spojrzenia i wizji na problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i włączenia się w nurt popularyzowania wiedzy o bezpiecznym zachowaniu na naszych drogach. 

Warunki uczestnictwa:
 

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Powiatu Ciechanowskiego w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII.
  2. Prace konkursowe mogą być nadsyłane korespondencyjnie lub dostarczone do Biura Podawczego do dnia 15.12.2020 roku.
  3. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.
  4. Każdy uczestnik może dostarczyć  po jednej pracy w dowolnym formacie wykonanej wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), wydzieranka.
  5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
  6. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
  7. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszenia.
  8. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach .Regulamin konkursu znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

 

 

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony