Konkurs: Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Do 31 lipca właściciele obiektów zabytkowych mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

RRZM_2024_1200x900px.jpg

Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków.

Wyboru najlepszych renowacji dokona eksperckie jury.


W konkursie może wziąć udział:

  • każdy podmiot lub osoba będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany, albo figuruje w gminnej ewidencji zabytków;
  • znajduje się na terenie województwa mazowieckiego;
  • jest zabytkiem nieruchomym lub sanowi przynależność nieruchomości;
  • przeprowadzono przy nim prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, zakończone po dniu 1 stycznia 2021 roku.


Celem głównym konkursu jest promocja zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych, jak również budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa. Zgłoszenia można wysyłać od 3 czerwca do 31 lipca br.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy dziedzictwo@mazovia.pl lub telefoniczny 22 59 79 161.


W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości do 15 tys. zł.


Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz patronatem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Więcej informacji

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony