Odbywały się w bieżącym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Komisja wyłoniła troje kandydatów na dyrektorów

Ilustracja do artykułu starostwo_latem111111.jpg

Zostały przeprowadzone trzy konkursy na stanowiska dyrektorów trzech szkół, prowadzonych przez powiat ciechanowski: 22 sierpnia - Zespołu Szkół nr 3 i I Liceum Ogólnokształcącego oraz 23 sierpnia - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Na stanowisko w ZS nr 3 kandydowała 1 osoba – Marzena Chodkowska.

Do konkursu na dyrektora I LO przystąpiły 2 osoby: Marzanna Zmysłowska i Marek Bartoń.

Natomiast do konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego               w Ciechanowie ubiegała się jedna osoba – Elżbieta Brzezińska.

Komisja konkursowa przedstawi teraz kandydatów na dyrektorów: Marzenę Chodkowską, Marzannę Zmysłowską   i Elżbietę Brzezińską Zarządowi Powiatu, który 28 sierpnia zdecydują o powierzeniu stanowisk dyrektorom.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony