Logo Komunikacja Bez Barier

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Rozpoczynają się konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2022.

budynek.jpg

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem organizacji pozarządowych w sprawie projektu programu. Czas trwania konsultacji - od 11 października do 2 listopada 2021 roku.

 

Konsultacje odbędą się w formie nadsyłania opinii i uwag drogą e-mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

 

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała nr 193/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2021 roku

Załącznik do Uchwały nr 193/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  z dnia 30 września 2021 roku

Powrót na początek strony